Shopping cart

Your shopping cart is empty.

Grand Master Sam FS Chin

About Sifu Sam FS Chin

 

Biografia

Imię: Chin Fan Siong / Sam F. S. Chin
Imię po chińsku: 曾帆祥
Data urodzenia: 1 sierpnia 1954 r.

Mistrz Sam F. S. Chin jest współtwórcą I Liq Chuan i pełni funkcję strażnika systemu. Jest założycielem i prezydentem Stowarzyszenia I Liq Chuan Rodziny Chin (CFILCA) i twórcą systemu stopni przyznawanych w tej sztuce.

Mistrz Sam Chin od dzieciństwa poznawał sztuki walki za pośrednictwem swojego ojca, twórcy I Liq Chuan, Chin Lik Keonga. W latach osiemdziesiątych XX wieku wygrał wiele turniejów Pchających Rąk, jak również mistrzostwa Malezji kickboxingu w wadze ciężkiej w 1978 roku. Federacja Wushu Kung-Fu w USA przyznała mu tytuł Hall of Fame Outstanding Master.

W sierpniu 2009 r. Mistrz Sam F. S. Chin został przez swojego ojca, Chin Lik Keonga, mianowany Strażnikiem i Dzierżawcą Linii Przekazu sztuki.

Dziś Mistrz Sam F. S. Chin przekazuje swoje nauki za pośrednictwem warsztatów prowadzonych na całym świecie. Mieszka w Pleasant Valley w Nowym Jorku z żoną i czwórką dzieci.

Początki I Liq Chuan za granicą

Mistrz Chin i jego rodzina przenieśli się z Malezji do Kalifornii w 1991 roku. Rok później, jeden z jego najbliższych przyjaciół i brat w I Liq Chuan, Czcigodny Ju Ru poradził mu, by przybył do Monastyru Chuang Yen w Carmel w Nowym Jorku. Niedługo później Mistrz przeniósł się do Nowego Jorku. Poznał tam człowieka z Tajwanu imieniem Ruey Teng Chen, obdarzonego głębokim zrozumieniem filozofii buddyzmu chan (zen). Wielokrotnie rozmawiali o tym, jak podobne są zasady I Liq Chuan do koncepcji i filozofii chan. Z czasem Ruey napisał nawet Poemat I Liq Chuan.

Niedługo po tym, jak Mistrz Chin podjął pracę w monastyrze, poproszono go, by poprowadził klasę sztuk walki w programie anglojęzycznym. Na początku myślał o tym, by uczyć standardowej formy 24-ruchowej Tai Chi Chuan, jednak okazało się, że inny Sifu już jej naucza. Za namową Rueya postanowił więc uczyć swojej rodzinnej sztuki, I Liq Chuan. Pomyślał, że sztuka ta mogłaby być pomocna w lepszym zrozumieniu zasad chan (zen) i vice versa.

Inspiracje Mistrza China i rozwój koncepcji I Liq Chuan

W ciągu dziesięciu lat pracy i nauczania w Monastyrze Chuang Yen, głęboki wpływ na Mistrza Sam China wywarło wiele osób, w tym Czcig. Ji Ru, Czcig. Shen-Ming, Czcig. Achan Tong i Ruey Teng Chen. Przełom nastąpił w czasie, gdy Mistrz uczestniczył w warsztatach dynamicznej medytacji, kładącej nacisk na uważność i świadomość, prowadzonych przez Czcig. Achana Tonga, mnicha z Tajlandii. Mistrz Sam Chin rozwinął umiejętność obserwacji przemian w umyśle i ciele fizycznym oraz odnoszenia ich do prostoty i podstawy źródła. Dzięki uzyskaniu tej przenikliwej jasności zaczął wprowadzać filozofię zen do swojej sztuki rodzinnej. Zaczął wyodrębniać zasady jednoczące, jeszcze lepiej wyjaśniające podstawową mechanikę ciała i doświadczeń zmysłowych oraz ich relacji do świadomości mentalnej.

I Liq Chuan, jakim nauczane jest dziś przez Mistrza Sam F. S. China oraz jego dyplomowanych instruktorów opiera się na:

  • 6 punktach fizycznych
  • 3 koncepcjach mentalnych
    • Obecność
    • Bezkształtność
    • Neutralność
    • Odczuciu „takości” (rzeczy takich, jakimi są)

Odnowiona struktura I Liq Chuan i system stopni

Mistrz Sam poszukiwał sposobów systematycznego rozprzestrzeniania sztuki i postanowił napisać przewodnik. Wraz z rozwojem koncepcji i filozofii I Liq Chuan, nie mógł nauczać sztuki dokładnie w taki sam sposób, w jaki odbywało się to w Malezji. Tam uczniowie pracują wyłącznie nad tym, czego każdemu indywidualnie brakuje do zrozumienia ruchu. Sztuka była tam w pewnym sensie spersonalizowana, a uczniowie o różnych cechach poznawali inne i być może ograniczone części sztuki. W taki wypadku trudno byłoby uczniom w pełni pojąć esencję sztuki i doświadczyć głębokich nauk, które ma do zaoferowania I Liq Chuan.

Mistrz Sam Chin zrozumiał, że aby móc w pełni przekazać swoim uczniom sztukę, nie wystarczy, żeby potrafili oni wyrazić ją w działaniu – powinni również doświadczać całości sztuki we wszystkich jej aspektach i w pełni zrozumieć jej esencję. Aby to umożliwić, Mistrz stworzył system stopni i jasno wyłożył materiał zawierający zasady i koncepcje, mający pomóc uczniom na każdym etapie nauki, tym samym czyniąc sztukę powszechnie przejrzystą.

Założył również Stowarzyszenie I Liq Chuan Rodziny Chin (CFILCA) w celu utrzymania czystości sztuki. Organizacja jest odpowiedzialna za nadzorowanie programu nauczania oraz zdawania stopni I Liq Chuan.

Publikacja książki „Martial Art of Awareness”

Pierwotnie książka została napisana jako przewodnik przeznaczony lepszemu zrozumieniu sztuki przez uczniów. Ze względu na aspiracje arcymistrza [ojca Sam China – przyp. tłum.], który pragnął, by jego sztuka rodzinna została udokumentowana, Mistrz Sam Chin skorzystał z okazji, by rozszerzyć przewodnik do postaci książki („I Liq Chuan – Martial Art of Awareness” – tł. „I Liq Chuan – sztuka walki oparta na świadomości”). Po niemal 10 latach rozwoju prac książka została w końcu wydana w roku 2003. Z biegiem lat Mistrz opublikował również „Przewodnik po systemie”, jak również jego drugie, wzbogacone wydanie, z których jego uczniowie korzystają w swojej nauce.

System I Liq Chuan, skonstruowany przez Mistrza Sam China, został w ciągu wielu lat wypróbowany na całym świecie, a dowodem jego skuteczności jest odzew ze strony uczniów oraz ich widoczny rozwój. Za pośrednictwem szczegółowego i przejrzystego systemu stopni CFILCA dyplomowała wielu bardzo wysoko wykwalifikowanych instruktorów. Od czasów pierwszej klasy I Liq Chuan, składającej się z nie więcej niż 10 uczniów, nauczanej w Monastyrze Chuang Yen w roku 1993, dziś sztuka rozprzestrzenia się po świecie. Ćwiczą ją obecnie tysiące uczniów pod kierownictwem i przewodnictwem Mistrza Sam F. S. China, a także jego oddanych osobistych uczniów i dyplomowanych instruktorów.

Pierwszy Spadkobierca Linii Przekazu – Strażnik I Liq Chuan

29 sierpnia 2009 roku, w czasie celebracji swych urodzin, Arcymistrz Chin Lik Keong wręczył Mistrzowi Sam F. S. Chinowi dyplom oficjalnie mianujący go Spadkobiercą i Dzierżawcą Pierwszej Linii Przekazu.

 

I Liq Chuan Cirtificate Of Succession Sijo Chin, Lik Keong passes on the lineage of I Liq Chuan to his son, GM° Sam FS Chin I Liq Chuan lineage succession in Chinese newspaper in Malaysia
  
Left: Master Sam F.S. Chin accepts certificate acknowledging the passing down of gate keeper with Mr.Wong President of ILC Association of Malaysia at the time.  Center: News report of the event highlighting the 80th birthday of the late GM Chin Lik Keong and the announcement of the 1st Lineage successor holder.  Right: Master Sam F.S. Chin signs the System Guide for attendees alongside with the first president of ILC Association of Malaysia.
 
Tags: